Japan 2016-2017 Home Shirt #13 Koroki w/tags [JPN67H1318212]

Japan 2016-2017 Home Shirt #13 Koroki w/tags [JPN67H1318212]
SOLD OUT
Japan 2016-2017 Home Shirt #13 Koroki w/tags [JPN67H1318212]