Yugoslavia 2000 Home Shirt #10 Stojkovic UEFA Euro 2000 Patch/Badge UEFA Fair Play Patch/Badge [YUG00H1020101]

Yugoslavia 2000 Home Shirt #10 Stojkovic UEFA Euro 2000 Patch/Badge UEFA Fair Play Patch/Badge [YUG00H1020101]
SOLD OUT
Yugoslavia 2000 Home Shirt #10 Stojkovic UEFA Euro 2000 Patch/Badge UEFA Fair Play Patch/Badge [YUG00H1020101]