Parma 2001-2002 Home Shirt #10 Hidetoshi Nakata Lega Calcio Patch/Badge [PAR12H1021306]

Parma 2001-2002 Home Shirt #10 Hidetoshi Nakata Lega Calcio Patch/Badge [PAR12H1021306]

Weight: 300g

SOLD OUT
Parma 2001-2002 Home Shirt #10 Hidetoshi Nakata Lega Calcio Patch/Badge [PAR12H1021306]

Weight: 300g