AC Milan 2000-2002 Home Long Sleeve Shirt #7 Shevchenko Lega Calcio Patch/Badge [ACM02H0721307]

AC Milan 2000-2002 Home Long Sleeve Shirt #7 Shevchenko Lega Calcio Patch/Badge [ACM02H0721307]

Weight: 300g

.
AC Milan 2000-2002 Home Long Sleeve Shirt #7 Shevchenko Lega Calcio Patch/Badge [ACM02H0721307]

Weight: 300g