Borussia Dortmund 2014-2015 Away Shirt #7 Shinji Kagawa [DTM45A0720612]

Borussia Dortmund 2014-2015 Away Shirt #7 Shinji Kagawa [DTM45A0720612]

Weight: 300g

.
Borussia Dortmund 2014-2015 Away Shirt #7 Shinji Kagawa [DTM45A0720612]

Weight: 300g