Urawa Reds 2018 Home Shirt #5 Tomoaki Makino w/tags [UWR18H0521807]

Urawa Reds 2018 Home Shirt #5 Tomoaki Makino w/tags [UWR18H0521807]

Weight: 300g

.
Urawa Reds 2018 Home Shirt #5 Tomoaki Makino w/tags [UWR18H0521807]

Weight: 300g