Espanyol 2009-2010 Home Shirt #7 Shunsuke Nakamura LFP Patch/Badge w/tags [ESP90H0721507]

Espanyol 2009-2010 Home Shirt #7 Shunsuke Nakamura LFP Patch/Badge w/tags [ESP90H0721507]

Weight: 300g

.
Espanyol 2009-2010 Home Shirt #7 Shunsuke Nakamura LFP Patch/Badge w/tags [ESP90H0721507]

Weight: 300g