Tokushima Vortis 2020 Home Shirt #38 Ryota Kajikawa w/tags [TSV20H3821812]

Tokushima Vortis 2020 Home Shirt #38 Ryota Kajikawa w/tags [TSV20H3821812]

Weight: 300g

.
Tokushima Vortis 2020 Home Shirt #38 Ryota Kajikawa w/tags [TSV20H3821812]

Weight: 300g